Velkommen Råvarer Produkter og priser Opskrifter Sund kost Godt at vide Links Sitemap
 MenuInteraktioner

 Udskriv/send siden

Når der sker en vekselvirkning mellem forskellige stoffer, er der tale om en interaktion. Virkningerne kan være

 • modsatrettede (antagonistiske)
 • hæmmende (inhibitive)
 • styrkende (potenserende)
 • additive (synergistiske)

Der kan være interaktion mellem forskellige lægemidler, naturlægemidler, fødevarer og alkohol.

Lægemidler er fremmede stoffer, som kroppen vil forsøge at skille sig af med. Det sker næsten altid ved, at kroppen benytter sig af enzymer, der omdanner det aktive stof i lægemidlerne til affaldsprodukter, som udskilles med urinen eller afføringen.

Interaktioner skyldes ofte, at enzymerne i leveren påvirkes. Nogle plantestoffer hæmmer leverens enzymer, så visse lægemidler nedbrydes langsommere, og det kan resultere i overdosering eller forgiftning. Andre plantestoffer aktiverer leverenzymerne, så lægemidlerne nedbrydes hurtigere, og deres virkning svækkes.

Man har kendskab til interaktioner mellem naturlægemidler og lægemidler:

 • Lakrids kan give bivirkninger i form af forhøjet blodtryk og ødemer (væskeophobning). Det kan påvirke effekten af vanddrivende og af blodtrykssænkende medicin og visse binyrebarkhormoner. 
 • Afføringsmidler som guar og loppefrø nedsætter den tid, mad og dermed lægemidler er i mave-tarmkanalen. Det kan derfor tænkes, at lægemidlet ikke får fuld effekt. 
 • Ginkgo biloba, hvidløg, fiskeolie, alkohol, grøn the, hvidtjørn, acetylsalicylsyre, albyler, K- og E-vitamin kan forstærke virkningen af blodfortyndende medicin.

Perikon_blomstEt af de mest omtalte naturlægemidler er perikon. Der er rapporteret om forskellige lægemidler, der svækkes, når de bruges samtidig med perikonpræparater.

Det drejer sig om blandt andet om

 • Digoxin, der anvendes hos patienter med hjertesygdom 
 • Cyclosporin, der anvendes hos transplanterede patienter 
 • Theophyllin, der er et astmamiddel 
 • Forskellige blodfortyndende præparater 
 • P-piller 
 • Indinavir, et virushæmmende middel der bruges af patienter med HIV-infektion.

Skal man så undgå perikon, hvis man tager andre lægemidler? Her må man se på hyppigheden. I perioden 1991-2000 er over 8 millioner patienter blevet behandlet med perikon alene i Tyskland. Heraf har 53 oplevet interaktion med symptomer, mens ca. 60 personer yderligere har fået konstateret interaktion, der dog ikke har været symptomgivende. Et forsvindende lille antal i betragtning af det meget store forbrug af naturlægemidler indeholdende perikon.

Interaktioner opstår ligesom bivirkninger kun hos personer, der af genetiske eller andre grunde er særligt modtagelige for de ændringer, som lægemidlet medfører. Der er derfor ingen grund til at forvente alvorlige interaktioner, hvis man bruger perikon sammen med andre lægemidler.