Velkommen Råvarer Produkter og priser Opskrifter Sund kost Godt at vide Links Sitemap
 MenuCadmium i fødevarer

 Udskriv/send siden

Fødevarestyrelsen har skabt angst hos mange forbrugere ved at advare mod at bruge knust hørfrø på grund af frøenes indhold af cadmium.

Økologiske, knuste hørfrø har et gennemsnitligt indhold af cadmium på 0,2 mg/kg. I denne tabel vises EUs grænseværdier for cadmium, og som det ses, er cadmium svært at undgå:

CADMIUM

Grænseværdi*1
(mg/kg vådvægt)

1. Kød af kvæg, får, svin og fjerkræ*2

0,05

2. Hestekød

0,2

2a. Lever af kvæg, får, svin og fjerkræ

0,5

2b. Nyre af kvæg, får, svin og fjerkræ

1,0

3. Muskelkød af fisk (11, 12) undtagen fra de fiskearter, der er anført i punkt 3a og 3b

0,05

3a. Muskelkød (11, 12) af følgende fisk:

 • Rygstribet pelamide (Sarda sarda)
 • Tobåndet havrude (Diplodus vulgaris)
 • Ål (Anguilla anguilla)
 • Ansjos (Engraulis spp.)
 • Tyklæbet multe (Mugil labrosus labrosus)
 • Hestemakrel (Trachurus spp.)
 • Luvar (Luvarus imperialis)
 • Sardin (Sardina pilchardus)
 • Sardinlignende arter (Sardinops spp.)
 • Tun (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)
 • Senegal-tunge (Dicologoglossa cuneata)

0,1

3b. Kød af sværdfisk (Xiphias gladius)

0,3

4. Krebsdyr, undtagen brunt krabbekød og hoved og thorax af hummer og lignende store krebsdyr (Nephropidae og Palinuridae)

0,5

5. Toskallede bløddyr

1,0

6. Blæksprutter (uden organer)

1,0

7. Korn, undtagen klid, kim, hvedekerner og ris

0,1

7a. Klid, kim, hvedekerner og ris

0,2

8. Sojabønner

0,2

9. Grøntsager og frugter*3 undtagen bladgrøntsa­ger, friske urter, alle svampe, stængelgrøntsager, rodgrøntsager og kartofler

0,05

9a. Bladgrøntsager, friske urter, knoldselleri og alle dyrkede svampe

0,2

9b. Stængelgrøntsager, rodgrøntsager og kartofler, undtagen knoldselleri. For kartofler gælder værdien skrællede kartofler.

0,1

(11) Hvis fisken er bestemt til at blive spist hel, gælder grænseværdien for hele fisken.
(12) Fisk som defineret i kategori a) i tabellen i artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (EFT L af 21.1. 2000, s. 22)

*1 EU-grænseværdier efter forordning 466/2001 som ændret ved forordning 221/2002 og forordning 78/2005.
*2 Som defineret i artikel 2, litra a), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 1, i direktiv 71/118/EOF, undta­gen slagteaffald som defineret i artikel 2, litra e), i direktiv 64/433/EØF og i artikel 2, stk. 5, i direktiv 71 /118/EØF
*3 Som defineret i artikel 1 i direktiv 90/642/EØF