Velkommen Råvarer Produkter og priser Opskrifter Sund kost Godt at vide Links Sitemap
 MenuKrillolie og totox-værdi

 Udskriv/send siden

Krillolie
Antarktisk_krillNatur-Drogeriets Krillolie høstes i områder omkring Antarktis og ikke i varme lande, hvor de høje temperaturer kan være et problem for produktets holdbarhed og kvalitet.

Natur-Drogeriets Krillolie fremstilles af krill, der er små rejelignende skaldyr. De antarktiske krill kan blive op til 6 cm lange og lever i enorme sværme i havet, hvor de er en vigtig fødefaktor for andre dyr. Den krill, der er anvendt i Antarktisk Krill Omega-3 kapsler, fanges efter Eco-Harvesting metoden. Det specielle ved denne måde at høste krill på er, at høsten foregår i et lukket system, hvor krillene ikke udsættes for forurening fra f.eks. fugleekskrementer. De net, krillene indfanges med, kommer derfor ikke over havoverfladen, da krillene skånsomt suges op fra net i havet. Forarbejdningen sker på fartøjet umiddelbart efter indhøstning, og den færdigproducerede Krillolie nedises med det samme.

Foruden Omega-3 fedtsyrer indeholder antarktisk Krillolie fosfolipider og astaxantin – i modsætning til fiske-olier, der indeholder triglycerider.

Måling af harskhed
Til kemisk måling af harskhed i fiskeolier anvendes ofte en totox-værdi. Det er et udtryk for den totale oxidering (iltning) og dermed harskning. Totox-tallet består af peroxid-værdien og anisidin-værdien og udregnes således: Totox = 2 x peroxid-værdi + 1 x anisidin-værdi. Når peroxid-værdien falder, vil anisidin-værdien stige. Det er grunden til, at begge værdier indgår i totox-tallet.

Anisidin-værdien er en indikator på, hvordan olien er blevet håndteret og opbevaret. For Krillolie er det ikke muligt at måle anisidin-værdien og dermed få et samlet totox-tal. Det skyldes, at Krillolie til forskel fra fiskeolier også indeholder fosfolipider og astaxantin. Udfordringen opstår, fordi de opløsningsmidler, som benyttes til analyse af anisidin, ikke opløser krilloliens fosfolipider, og desuden gør tilstedeværelsen af den naturlige antioxidant astaxanthin analysemetoden af anisidin ubrugelig.

Peroxid-værdien er derfor den primære måleenhed for oliens øjeblikkelige harskningsniveau og et vigtigt parameter for oliens kvalitet. Ifølge EU-standarden bør peroxid-værdien i olier være mindre end 10 mEq/kg.
Der findes pt. ingen EU-lovgivning, som angiver den værdi, peroxid-tallet og totox-tallet skal ligge under, for at olien ikke er harsk. GOED (Global Organization for EPA and DHA Omega-3) som er en sammenslutning af internationale fiskeolieproducenter har dog fastsat, at peroxid-tallet max. må ligge på 5 mEq/kg, anisidin-tallet på 20 mEq/kg, og totox-tallet må ikke overstige 26 mEq/kg.

Natur-Drogeriets Krillolie har en meget lav peroxid-værdi. Vi har fastlagt, at den maksimale grænse skal være under 2, men de målte peroxid-værdier er under 1.

Da målemetoderne for harskhed endnu ikke er så nøjagtige, er lugtesansen indtil videre det bedste redskab til vurdering af harskhed. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at krill- og fiskeolie har en særpræget lugt, der skyldes indholdet af trimethylamin fra fisk og specielt skaldyr. Denne lugt er forskellig fra harskhedslugt og skal tages i betragtning, når lugtesansen bruges til at vurdere harskhed i produktet.


Krillolie kapsler, 120 stk., 500 mg
Den krill, der er anvendt i Antarktisk Krill Omega-3 kapsler, er antarktisk krill, der fanges efter Eco-Harvesting metoden. En metode, som er udviklet af Aker Bio Marine, se beskrivelsen ovenfor eller læs mere om metoden på http://fiskerforum.dk/galleri/037_eco_harvesting_krill_saga_sea.asp
Peroxid-værdi < 1, grænseværdi < 2.

Antarktisk Krill Omega-3, 500 mg, 120 kapsler