Velkommen Råvarer Produkter og priser Opskrifter Sund kost Godt at vide Links Sitemap
 MenuÆg og kredsløbssygdom

 Udskriv/send siden

Et æg om dagen øger ikke risikoen for hjerte-kar-sygdom

I en metaanalyse ses det, at dem, der spiser op til et æg om dagen, ikke har øget risiko for koronarkarsygdom og apopleksi. "Vi finder en øget risiko for hjerte-kar-sygdom blandt patienter med diabetes, men dette bør undersøges yderligere", anfører forfatterne fra Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, Kina.

Der blev i analysen inkluderet otte prospektive kohortestudier. Der var data for 3.081.269 personår og 5.847 tilfælde af koronarkarsygdom og for apopleksi 4.148.095 personår og 7.579 tilfælde.

Der var ikke evidens for en lineær association mellem indtag af æg og risiko for koronarkarsygdom eller apopleksi (p =0,67 og p = 0,27). Den relative risiko for koronarkarsygdom ved en forøgelse med et æg indtaget pr. dag var 0,99 (95 % konfidens-interval (KI): 0,85-1,15; p = 0,88 for lineær trend). For apopleksi var den kombinerede relative risiko ved en forøgelse på et indtaget æg pr. dag 0,91 (95 % KI: 0,81-1,2; p = 0,10 for lineær trend). Der var ikke heterogenicitet eller tegn til publikationsbias for disse studier.

For diabetespatienter var risikoen for koronarkarsygdom 1,54 (95 % KI: 1,14-2,09; p = 0,01), når man sammenlignede dem, der spiste færrest æg, med dem, der spiste flest æg. En anden subgruppeanalyse viste, at højere indtag af æg var associeret med en lavere risiko for hæmorragisk apopleksi. I få studier havde man dog fokus på diabetiske deltagere og undergrupper af apopleksi.

Bjørn Richelsen, Institut for Klinisk Medicin, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitet, kommenterer: "At kostens kolesterolindhold har en relativt begrænset virkning på blodets kolesterolindhold er velkendt. I Danmark er der foreslået et maksimalt indtag af æg på 3-4 stk. pr. uge, men i den aktuelle undersøgelse dokumenteres det, at ved indtag af op til et æg dagligt er der ingen kolesterolrelateret øget sundhedsrisiko hos den almindelige befolkning. Om der gør sig specielle forhold gældende blandt patienter med diabetes, må fremtidige undersøgelser vise".

Kilde: Rong Y, Chen L, Zhu T et al. Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ 2013;346:e8539.