Velkommen Råvarer Produkter og priser Opskrifter Sund kost Godt at vide Links Sitemap
 MenuOpgør med ”uacceptable forhold” i svineproduktionen

 Udskriv/send siden

De danske svineproducenter har alt for længe fokuseret alt for meget på at tjene penge og alt for lidt på dyrevelfærden.

Det mener Enhedslisten, der efterlyser penge og grundlæggende forandringer i svineproduktionen. ”Der er ikke nogen tvivl om, at svineproduktionen i dag ud fra et dyrevelfærdsmæssigt synspunkt er fuldstændigt uforsvarlig, og at der er nogle forhold, som er helt uacceptable, og det må vi selvfølgelig gribe ind overfor”, siger Enhedslistens fødevareordfører, Per Clausen.

Enhedslisten lancerer derfor en plan, der skal sikre bedre dyrevelfærd i den konventionelle svineproduktion. Enhedslisten vil blandt andet mindske brugen af halekupering. Desuden foreslår Enhedslisten initiativer, der skal forbyde fiksering af søer for alle nye stalde fra 1. juli 2014, reducere tilfældene af mavesår, nedbringe pattegrisdødelighed, reducere antibiotikaforbruget og forbyde kirurgisk kastration i 2018.

Dagens fødevarenyheder, 24. januar 2014