Velkommen Råvarer Produkter og priser Opskrifter Sund kost Godt at vide Links Sitemap
 MenuB-vitaminer kan måske beskytte mod luftforurening

 Udskriv/send siden

B-vitaminer fra kosten kan måske beskytte mod luftforurening

Forsøget er det første, der udforsker muligheden for at udvikle interventionsformer, der forebygger eller minimerer de negative virkninger af luftforurening. Et team under ledelse af professor Andrea Baccarelli fra T. H. Chan School of Public Health ved Harvard henviser til tal fra WHO, der skønner, at 92 % af verdens befolkning lever i områder, hvor luftforureningen overstiger den anbefalede grænse på 10 µg/m3.

”Vores undersøgelse viser de epigenetiske virkninger af luftforurening og antyder, at B-vitaminer måske kan anvendes som forebyggelse til at komplementere lovgivningsmæssige tiltag, der skal lette virkningen af luftforurening på epigenomet”, siger forfatterne til PNAS.

Baccarelli tilføjer, at mens man endnu ikke forstår luftforureningens indvirkning på vores helbred helt ned på molekylært niveau, så er manglen på viden om forebyggende muligheder ’kritisk’. ”Kontrol med udledningen er grundstammen i forebyggelsen, men desværre er høj udledning stadig reglen i mange millionbyer verden over, og den enkelte har begrænsede valg med hensyn til at beskytte sig mod luftforurening”.

Forureningsforsøget
I forsøget fik en lille gruppe deltagere enten et tilskud af B-vitamin (2,5 mg folsyre, 50 mg B6-vitamin og 1 mg B12-vitamin) eller placebo. Efter indledende blodprøver blev gruppen udsat for luftforurening med partikelstørrelse på mindre end 2,5 µg.

Forskerne fandt frem til, at partikelpåvirkningen ændrede den måde, vores gener kommer til udtryk på, bl.a. ændring i metyleringen af de gener, der er involveret i iltomsætningen i mitochondrierne. Men B-vitamintilskuddet viste sig at kunne forhindre disse ændringer.

”På grund af den centrale rolle, epigenetiske ændringer spiller for mediering af miljømæssige virkninger, kan vores resultater temmelig sandsynligt udvides til andre toksiske stoffer og miljømæssige sygdomme”, siger Baccarelli og tilføjer, at der er et tvingende behov for flere forsøg, særligt i stærkt forurenede områder, så man kan få bekræftet forsøgsresultaterne ”og i sidste ende få udviklet forebyggende tiltag på basis af B-vitamin, så vi kan inddæmme den sundhedsskadelige virkning af luftforureningen”.

Kilde
Zhong Jia et al. B vitamins attenuate the epigenetic effects of ambient fine particles in a pilot human intervention trial. PNAS, offentliggjort online forud for pint, doi: 10.1073/pnas.1618545114.

www.nutraingredients.com