Velkommen Råvarer Produkter og priser Opskrifter Sund kost Godt at vide Links Sitemap
 MenuHovedpine af hovedpinepiller

 Udskriv/send siden

 

Medicinoverforbrugshovedpine (MOH) er en kronisk hovedpineform, der opstår på grund af et for højt forbrug af smertestillende medicin og/eller migrænemedicin. Tilstanden er meget invaliderende for den enkelte patient og samtidig samfundsmæssigt omkostningstung primært på grund af hyppige sygemeldinger og tab af produktivitet og i mindre omfang medicinomkostninger og flere besøg hos lægen. Alle typer smertestillende medicin og migrænemedicin kan ved for hyppigt indtagelse føre til udvikling af MOH.

 

Behandling
Kernen i behandling af MOH består af 2 måneders medicinsanering, som enten kan være et brat ophør af al smertestillende medicin eller nedtrapning til højst 2 dage om ugen.

 

Forebyggelse
Det vigtigste i forebyggelsen af MOH er oplysning og rådgivning. Man anbefaler, at der gennemsnitligt højst må tages smertestillende medicin 2 dage pr. uge.

 

Uddrag af artikel i Rationel Farmakoterapi september 2016.
Af Louise Carlsen og Rigmor Højland Jensen