Velkommen Råvarer Produkter og priser Opskrifter Sund kost Godt at vide Links Sitemap
 MenuEr MSM naturligt forekommende?

 Udskriv/send siden

MSM er en kompleks svovlforbindelse, som kun findes i meget små koncentrationer i naturen.

MSM_lignisul_pulverMetylsulfonylmetan, som forkortes MSM, er en kompleks svovlforbindelse. Stoffet kan ikke udvindes direkte fra planter, da MSM kun findes i meget små koncentrationer i nogle planter. Faktisk findes den højeste koncentration af naturlig MSM i pattedyrs mælk. Ofte omtales MSM som en ’naturlig forekommende svovlforbindelse’. Dette er ikke en ukorrekt påstand, men samtidig betyder det ikke, at produktets kilde nødvendigvis er 100 procent naturligt.

Oprindeligt stammer den naturlige MSM fra døde phytoplankton i havet, som ved nedbrydning frigør det tykke, olieagtige, lugtende stof dimethylsulfid (DMS). I havet findes der også en lille mængde DMS, som stammer fra bakteriel nedbrydning af kloakspildevand.

DMS bliver oxideret til blandt andet dimethylsulfoxid (DMSO) og svovlsyre, og nogle af disse stoffer frigøres fra havet til luften, hvor de stiger op til ozonlaget. Under energipåvirkning fra UV-lys bliver stofferne yderligere oxiderede til blandt andet MSM, som returnerer til jorden i regn og indgår i fødekæden, hvorved det bliver distribueret i plante- og dyreriget. Kemisk set er der tale om, at produktionen af MSM sker ved en oxidering af DMSO – det gælder både for den MSM, der findes i naturen, samt for den MSM, der anvendes i den nutraceutiske branche.

Når nutraceutiske producenter af MSM markedsfører deres produkter som værende fremstillet fra plantemateriale eller fra planteolie, er det kun en halv sandhed. Plantematerialet, der er tale om, stammer fra restprodukter fra papirproduktion eller planteolieproduktion.

Man bruger cellulosepulp til at fremstille papir, hvor planter og træ – typisk grantræer – anvendes som cellulosekilder. For at lave ren cellulosepulp skal plantematerialet blandes med vand og stofferne lignin og hemicellulose fjernes fra pulpmassen. I denne rensningsproces dannes der ’black liqour’, som er et tyktflydende sort restprodukt, som kan anvendes til fremstilling af DMSO. ’Black liqour’ blandes med svovl, og brændes derefter under højt tryk. Det kemiske blandingsprodukt bliver destilleret og renset for at producere det rene DMSO, som kan anvendes i den kemiske fremstilling af MSM. Den produktionsproces var almindelig anvendt op til 2010, men bliver nedprioriteret på grund af miljøet.

Alternativt kan man også producere DMSO biomimetisk, hvor man kopierer det naturlige stof. Her anvendes stofferne metanol og hydrogensulfid eller carbon-disulfid – stoffer som kan stamme fra den petrokemiske industri. Den endelige fremstilling af MSM sker ved at oxidere DMSO ved anvendelsen af hydrogen-peroxid og bagefter renser produktet ved enten krystallisering eller destillering, uanset DMSO-kilden.

For begge processer er der altså i princippet tale om en industriel kemisk fremstillingsproces, og derfor vil MSM fra ’naturligt forekommende svovlforbindelser’ aldrig være hundrede procent naturlige. Den kilde, der er anvendt i Natur-Drogeriets MSM, stammer fra den petrokemiske industri. Det sikrer et MSM-produkt af høj kvalitet med en produktrenhed på 99,9 procent.

Af Ken Lunn, MSc (herb med.)