Velkommen Råvarer Produkter og priser Opskrifter Sund kost Godt at vide Links Sitemap
 MenuVores miljøpolitik

 Udskriv/send siden

Målsætning
Natur-Drogeriet vil opfattes som en miljøbevidst virksomhed, og vi har altid haft fokus på den direkte og indirekte miljøpåvirkning fra vores produktion.

For at nå målet vil vi øge opmærksomheden på vores miljøpåvirkninger fra administrationen, og vi vil udvide informationen om vores miljøtiltag over for vores kunder.

På Natur-Drogeriet fokuserer vi på vores miljøpåvirkning og ressourceforbrug, affaldshåndtering, sikring af et godt arbejdsmiljø, samt udnyttelse af fysiske systemer og elektroniske muligheder.

Miljøpåvirkning og ressourceforbrug
Natur-Drogeriet vil gennem energibesparende tiltag reducere vores CO2-udledning, som primært opstår ved forbrug til lys, opvarmning, nedkøling og trykluft. Vi har derfor indgået et strategisk samarbejde med LokalEnergi for at finde og opnå ressourcebesparelser.

Vi vil herudover arbejde med at begrænse forbruget af øvrige ressourcer, herunder kontorartikler, rengøringsmidler og lign.

Affaldsbehandling
Natur-Drogeriet vil fortsat reducere miljøpåvirkningerne fra affald. Det indebærer bl.a. aflevering af udtjent elektronisk udstyr, papir, glas og batterier til genbrug.

Arbejdsmiljø
Natur-Drogeriet vil fortsat sikre, at arbejdsmiljøovervejelser indgår i alle udviklings- og driftsopgaver.

Udnyttelse af fysiske systemer og elektroniske muligheder
Natur-Drogeriet undersøger altid alle muligheder for energibesparelse i forbindelse med ændringer i produktion, forsendelse og administration. Senest har vi udnyttet de teknologiske muligheder for at sende fakturaer, kontoudtog mv. til kunderne. Miljøhensyn indgår i virksomhedens investeringsovervejelser i det omfang, en risikovurdering tilsiger det.

Rapportering
Vi måler og sætter mål for vores miljøpåvirkning med henblik på at prioritere de områder, hvor effekten vurderes at være størst, og at styrke den interne og eksterne rapportering.

Ansvar for miljøpolitikken
Denne miljøpolitik er vedtaget af Natur-Drogeriets bestyrelse og er gældende for hele virksomheden. Direktionen er ansvarlig for udarbejdelse og implementering af de fornødne forretningsgange.

27-09-2010/Ver. 1.1