LEVERING: 1-2 HVERDAGE| Danmark: Fri fragt ved køb over kr. 299,-| Sverige: Fri fragt ved køb over kr. 499,-

Timianolie æterisk 20 ml

Produktnr.: 62620

100 % æterisk timianolie

  • Til aromaterapi, saunaolie og som smagsgiver
  • Kraftfuld, skøn og krydret duft

Anvendelse:. Aromaterapi, duftolie, som luftfrisker i støvsuger, saunaolie, i kosmetik og som smagsgiver i fødevarer. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Timian hører til blandt de populære urter, der stammer fra Middelhavsområdet. Den har en kraftfuld, skøn og krydret duft.

Ingredienser

Timianolie, æterisk.

Indeholder naturligt følgende stoffer, som kan være allergifremkaldende: Citronellol, Dipenten, D-limonene, Eugenol, Geraniol, Linalool, Thymol.

Fare. Farlig ved indtagelse. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Vask huden grundigt efter brug. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning.

Andre har også set

Relaterede varer