LEVERING: 1-2 HVERDAGE| Danmark: Fri fragt ved køb over kr. 299,-| Sverige: Fri fragt ved køb over kr. 499,-

Rosenolie til parfume 20 ml

Produktnr.: 67120

Parfumeolie med rosenduft

  • Til aromaterapi, duftolie og kosmetik
  • Giver en skøn duft af roser

Anvendelse:. Aromaterapi, duftolie og kosmetik. Må aldrig anvendes ufortyndet på hud eller til indtagelse.

Rosenolie bidrager med den velkendte, parfumerede rosenduft, som kendes fra det danske sommerlands haver og parker

Ingredienser

Rosenolie, parfumeolie. Indeholder naturligt disse parfumestoffer, som kan være allergifremkaldende: Citronellol, Geraniol, Cital, D-Limonene, Linalool

Fare. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Kan være livsfarlig, hvis den kommer i luftvejene. Farlig ved indtagelse. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning.

Andre har også set

Relaterede varer