Citronelleolie Æterisk 20 ml

Produktnr.: 64120

Anvendelse: Aromaterapi, saunaolie, kosmetik og luftfrisker i støvsuger. Må aldrig anvendes ufortyndet. Bør ikke anvendes af personer med Citronellol, geraniol, citral, d-Limonene, linalool, eugenol allegener

Citronelleolie er en olie, der udvindes af citrongræs. Citronelle har en kraftig duft, der minder om citronskal og bidrager med en frisk aroma til rummet.

Kollistørrelse: 12

Ingredienser

Citronelleolie, æterisk.

Advarsel Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjeirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå indånding af damp og spray. Undgå udledning til miljøet. VED KONTAKT MED HUDEN Vask med rigeligt vand og sæbe. VED KONTAKT MED ØJNENE Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det kan gøres let. Fortsæt skylning.