Citronelleolie Æterisk 20 ml

Produktnr.: 64120
100 % æterisk olie til aromaterapi

  • 100 % æterisk
  • Kan bruges til aromaterapi, som saunaolie eller i kosmetik

Anvendelse: Aromaterapi, saunaolie, kosmetik og luftfrisker i støvsuger. Må aldrig anvendes ufortyndet. Bør ikke anvendes af personer med Citronellol, geraniol, citral, d-Limonene, linalool, eugenol allegener.

Citronelleolie er en olie, der udvindes af citrongræs. Citronelle har en kraftig duft, der minder om citronskal og bidrager med en frisk aroma til rummet.

Kollistørrelse: 12

Ingredienser

Citronelleolie, æterisk. Indeholder naturligt disse parfumestoffer, som kan være allergifremkaldende: citronellol, Geraniol, Citral, d-Limonene, Linalool, Eugenol.

Fare: Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaklinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. Undgå udledning til miljøet.