Levering: 1-2 HVERDAGE|
Danmark: Fri fragt ved køb over DKK 299,-
|
Sverige: Fri fragt ved køb over DKK 499,-

Citronolie æterisk 20 ml

Produktnr.: 60520
100 % æterisk olie udvundet af citronens skal

  • Kan bruges til fødevarer og duft
  • Udvundet af citronskal

Anvendelse:. Til fødevarer og duft. Må aldrig anvendes ufortyndet. Opbevares mørkt, i lukket emballage og utilgængeligt for børn. Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Citronolie udvindes af citronens skal. Citronolie bidrager med en frisk aroma til rummet, den anvendes i. 

Sikkerhedsdatablad

Ingredienser

Citronolie, æterisk/Citrus Limonum Peel Oil. Limonene, citral, linalool, geraniol.

Indeholder naturligt disse parfumestoffer, som kan være allergifremkaldende: D-Limonene, citral, geraniol, linalool.

FARE Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp..

Andre har også set

Relaterede varer