Levering: 1-2 HVERDAGE|
Danmark: Fri fragt ved køb over DKK 299,-
|
Sverige: Fri fragt ved køb over DKK 499,-

Eukalyptusolie æterisk 20 ml

Produktnr.: 60720
100 % æterisk eukalyptusolie 

  • Olie fra eukalyptustræets blade og kviste
  • Kraftfuld og frisk duft

Anvendelse:. Til fødevarer og duft. Må aldrig anvendes ufortyndet. Opbevares mørkt, i lukket emballage og utilgængeligt for børn Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

  • Vegansk
  • Vegetarisk

Eukalyptusolien kommer fra eukalyptustræets blade og kviste. Duften er kraftfuld og frisk og minder lidt om mynte.

Sikkerhedsdatablad

Ingredienser

Eukalyptusolie, æterisk. Eucalyptus Globulus Leaf/ Twig Oil. Limonene. 

FARE: Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Undgå indånding af tåge/damp. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning. TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald ikke opkastning. UFI: A300-W0XG-100K-GVM7

Andre har også set

Relaterede varer