Levering: 1-2 HVERDAGE|
Danmark: Fri fragt ved køb over DKK 299,-
|
Sverige: Fri fragt ved køb over DKK 499,-

Kryddernellikeolie 20 ml

Produktnr.: 61620

100 % æterisk nellikeolie

  • Kan anvendes i aromaterapi, som duftolie eller i kosmetik
  • Duften af nelliker vil sprede sig i rummet

Anvendelse:. Til fødevarer og duft. Må aldrig anvendes ufortyndet. Opbevares mørkt, i lukket emballage og utilgængeligt for børn.

  • Vegansk
  • Vegetarisk

Nelliker kendes nok bedst som krydderi i julebagværk. Nellikers stærke aroma bidrager her med en umiskendelig, kraftfuld og krydret smag, der kommer fra nellikernes æteriske olie.

Denne olie dufter lige så fantastisk, som den smager og er derfor dejlig at fylde rummet med, når den bruges i badekarret eller bare som almindelig luftfrisker. 

Sikkerhedsdatablad

Ingredienser

Kryddernellikeolie, æterisk.

Kryddernellikeolie, æterisk. Eugenia Caryophyllus Bud/ Leaf/Stem Oil. Eugenol, linalool, isoeugenol.

FARE Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Vask huden grundigt efter brug. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning.

Andre har også set

Relaterede varer