Levering: 1-2 HVERDAGE|
Danmark: Fri fragt ved køb over DKK 299,-
|
Sverige: Fri fragt ved køb over DKK 499,-

Lavendelolie æterisk 20 ml

Produktnr.: 61420
Æterisk olie fra lavendel.

  • Lavendelduften leder straks tankerne hen på de lilla marker i Provence
  • Kan anvendes til fødevarer og duft.

Anvendelse:. Til fødevarer og duft. Må aldrig anvendes ufortyndet. Opbevares mørkt, i lukket emballage og utilgængeligt for børn. Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

De smukke, lilla blomster med den skønne duft bruges i skønhedspleje til cremer og parfume, og her fås den som en skøn æterisk olie, der fortyndet kan bruges til fødevarer og duft.

Sikkerhedsdatablad

Ingredienser

Lavendelolie, æterisk/Lavandula Angustifolia Oil. Linalool, coumarin, geraniol, limonene.

FARE Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. Undgå indånding af tåge/damp. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN/læge.

Andre har også set

Relaterede varer