LEVERING: 1-2 HVERDAGE| Danmark: Fri fragt ved køb over kr. 299,-| Sverige: Fri fragt ved køb over kr. 499,-

Oreganoolie æterisk 20 ml

Produktnr.: 64720
100 % æterisk oreganoolie

  • Til aromaterapi, saunaolie eller i kosmetik
  • Kraftfuld, skøn og krydret duft

Anvendelse:. Anvendes til aromaterapi, duftolie, som luftfrisker i støvsuger, saunaolie, i kosmetik og som smagsgiver i fødevarer. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Oregano hører til blandt de populære urter, der stammer fra Middelhavsområdet. Den har en kraftfuld, skøn og krydret duft.

Ingredienser

Oreganoolie/Oreganumolie, æterisk. Indeholder naturligt følgende stoffer, som kan være allergifremkaldende: Carvacrol, Geraniol, Citral, D-Limonene, Linalool

Fare. Farlig ved indtagelse. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager hudirritation. Vask huden grundigt efter brug. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

Andre har også set

Relaterede varer