Levering: 1-2 HVERDAGE|
Danmark: Fri fragt ved køb over DKK 299,-
|
Sverige: Fri fragt ved køb over DKK 499,-

Oreganoolie æterisk 20 ml

Produktnr.: 64720
100 % æterisk oreganoolie

  • Til fødevarer eller duft
  • Kraftfuld, skøn og krydret duft

Anvendelse:. Til fødevarer og duft. Må aldrig anvendes ufortyndet. Opbevares mørkt, i lukket emballage og utilgængeligt for børn.

Oregano hører til blandt de populære urter, der stammer fra Middelhavsområdet. Den har en kraftfuld, skøn og krydret duft.

Sikkerhedsdatablad

Ingredienser

Oreganoolie, æterisk. Origanum Vulgare Oil. Linalool, limonene, eugenol, geraniol, citral.

Fare. Farlig ved indtagelse. Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager hudirritation. Vask huden grundigt efter brug. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

Andre har også set

Relaterede varer