Levering: 1-2 HVERDAGE|
Danmark: Fri fragt ved køb over DKK 299,-
|
Sverige: Fri fragt ved køb over DKK 499,-

Rosenolie til parfume 20 ml

Produktnr.: 67120

Parfumeolie med rosenduft

  • Til kosmetik
  • Giver en skøn duft af roser

Anvendelse:. Til kosmetik. Må aldrig anvendes ufortyndet. Opbevares mørkt, i lukket emballage og utilgængeligt for børn.

Rosenolie bidrager med den velkendte, parfumerede rosenduft, som kendes fra det danske sommerlands haver og parker.

Sikkerhedsdatablad

Ingredienser

Parfumeolie med typisk rosenduft/Parfume. Citronellol, Geraniol, linalool, citral, eugenol, limonene.

FARE: Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. Skyl munden.

Andre har også set

Relaterede varer