Levering: 1-2 HVERDAGE|
Danmark: Fri fragt ved køb over DKK 299,-
|
Sverige: Fri fragt ved køb over DKK 499,-

Rosenolie til parfume 20 ml

Produktnr.: 67120

Parfumeolie med rosenduft

  • Til kosmetik
  • Giver en skøn duft af roser

Anvendelse:. Til kosmetik. Må aldrig anvendes ufortyndet. Opbevares mørkt, i lukket emballage og utilgængeligt for børn.

Rosenolie bidrager med den velkendte, parfumerede rosenduft, som kendes fra det danske sommerlands haver og parker.

Sikkerhedsdatablad

UFI: CV00-G051-T001-FXUT

Ingredienser

Parfumeolie med typisk rosenduft/Parfume. Citronellol, Geraniol, linalool, citral, eugenol, limonene.

FARE: Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå indånding af damp/tåge. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen og vaskes inden genanvendelse. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Ved hudirritation eller udslæt: søg lægehjælp.

Andre har også set

Relaterede varer