LEVERING: 1-2 HVERDAGE| Danmark: Fri fragt ved køb over kr. 299,-| Sverige: Fri fragt ved køb over kr. 499,-

Rosmarinolie æterisk 20 ml

Produktnr.: 62020

100 % æterisk rosmarinolie

  • Til aromaterapi, saunaolie eller som smagsgiver
  •  Kraftfuld, skøn og krydret duft

Anvendelse:. Aromaterapi, duftolie, som luftfrisker i støvsuger, saunaolie, i kosmetik og som smagsgiver i fødevarer. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Rosmarin hører til blandt de populære urter, der stammer fra Middelhavsområdet. Den har en kraftfuld, skøn og krydret duft.

Ingredienser

Rosmarin, æterisk. Indeholder naturligt disse parfumestoffer, som kan være allergifremkaldende: Citral, Citronellol, D-Limonene, Eugenol, Eukalyptol, Geraniol, Linalool.

Fare. Brandfarlig væske og damp. Farlig ved indtagelse. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage organskader. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning.

Andre har også set

Relaterede varer