Levering: 1-2 HVERDAGE|
Danmark: Fri fragt ved køb over DKK 299,-
|
Sverige: Fri fragt ved køb over DKK 499,-

Rosmarinolie æterisk 20 ml

Produktnr.: 62020

100 % æterisk rosmarinolie

  • Til fødevarer og duft
  • Kraftfuld, skøn og krydret duft

Anvendelse:. Til fødevarer og duft. Må aldrig anvendes ufortyndet. Opbevares mørkt, i lukket emballage og utilgængeligt for børn.

Rosmarin hører til blandt de populære urter, der stammer fra Middelhavsområdet. Den har en kraftfuld, skøn og krydret duft.

Sikkerhedsdatablad

Ingredienser

Rosmarinolie, æterisk. Rosmarinus Officinalis Leaf Oil. Limonene, linalool, eugenol, citronellol, citral, geraniol.

FARE Brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage organskader. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Bær øjenbeskyttelse/beskyttelseshandsker. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN/læge.

Andre har også set

Relaterede varer